Zespół Boisk

Zespół Boisk

 

DSC00018 DSC00019 DSC00020
DSC00025 DSC03008 DSC03035
DSC00033 DSC00028 DSC00029
DSC00030 DSC00032 DSC00031

 

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO

1. Z boiska można korzystać od 8.00 do 21.00.
2. Osoby korzystające z boiska winny stosować się do regulaminu, poleceń Administratora oraz wykorzystywać sprzęt zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń i sprzętu i okresowo później należy sprawdzić wszystkie mocowania oraz ich stan techniczny.
4. Zamontowany sprzęt został skonstruowany do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i nie może być używany do innych celów.
5. Na terenie boiska zabrania się:
- wieszania się i wchodzenia na bramki, kosze oraz siatki, niszczenia sprzętu i urządzeń,
- przestawiania sprzętu i urządzeń oraz wyciągania urządzeń,
-przebywania osobą będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów,
-zaśmiecania terenu,
-wprowadzania psów.
6. Zakaz wprowadzania i jazdy rowerami oraz innymi pojazdami.
7. Wstęp wyłącznie w obuwiu sportowym.
8. Zakaz wchodzenia w korkach.
9. Zakaz żucia gumy.
10. Dzieci i młodzież szkolna, w czasie zajęć szkolnych, korzysta z urządzeń boiskowych tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli lub wychowawców.
11. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na terenie boiska.
12. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska ( w przypadku nieletnich – opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną.
14. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność korzystający z boiska.
15. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych, poza czasem zajęć szkolnych odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkowników boiska.

Odsłony: 2614
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90