Orlik 2012

Orlik

 „Moje boisko  Orlik 2012” jest obiektem ogólnodostępnym i każdy z niego może korzystać
 zgodnie z obowiązującym Regulaminem i  zasadami fair play .

Informujemy, że boisko ORLIK 2012 będzie czynne przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (boiska nie oblodzone i nie zaśnieżone). O otwarciu boiska decyduje administrator. 

 

  piłka nożna Orlik  
   koszykówka Orlik  

  

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO

„Moje Boisko Orlik 2012” w Złotoryi


1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” jest Hala Sportowa „Tęcza”.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowe.
4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i zaleceń administratora.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Boiska otwarte są codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
8. Należy korzystać z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
k) wykorzystywania boisk do innych celów niż sportowe bez zgody administratora.
10. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z administratorem.
11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje administrator.
14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk u administratora, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu.
15. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu można zgłaszać do administratora.

Dekalog „Fair Play”

Fair play – to mój pomysł na sukces w życiu i sporcie, ale nie za wszelką cenę.

Fair play - to dla mnie radość ruchu i współzawodnictwo, szacunek dla lepszego.

Fair play -to mój sposób na bycie sobą w życiu i sporcie, w kontakcie z innymi.

Fair play -to życzliwość dla ludzi, pomoc i współdziałanie w sporcie oraz w życiu mojej szkoły, firmy,

                 mojej rodziny.

Fair play -to równość szans w grze, zabawie, zawodach, w rywalizacji koleżeńskiej.

Fair play -to ja i Ty, to my i oni, dotyczy nas wszystkich.

Fair play - to przestrzeganie gry i przepisów na co dzień w życiu i w walce sportowej.

Fair play -to troska o zdrowie moje i moich kolegów, mojej rodziny i przyjaciół, w czasie pracy.

Fair play -to poszanowanie człowieka, przyrody, środowiska.

Fair play -to moja walka z nielojalnością, niesprawiedliwością i oszustwami w życiu i w sporcie.

Odsłony: 3109
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90