Regulaminy

Regulamin Hali

 1. Przebywający na terenie obiektu Hali Sportowej zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad. 
 2. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi jest otwarta codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00 ( w dniach nauki od 8.00 do 16.00 tylko dla uczniów Zespołu Szkół Miejskich).
 3. Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia halowego obuwia sportowego z jednolitą, jasną podeszwą na arenie głównej oraz w pozostałych pomieszczeniach ćwiczebnych.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu (patrz przepisy p.poż.). 
 5. W całym obiekcie Hali Sportowej zabrania się przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania alkoholu i żucia gumy. 
 6. Zabrania się wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i rozpylania wszelkiego rodzaju gazów. 
 7. Obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt. 
 8. Na terenie całego obiektu zakazuje się handlu obnośnego i naklejania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zezwolenia kierownictwa .
 9. W czasie trwania płatnych imprez obowiązuje szatnia okryć zewnętrznych.
 10. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń Hali Sportowej, które nie są dostępne widzom. 
 11. Wszyscy zobowiązani są do dokonania rezerwacji i opłaty za korzystanie z pomieszczeń, boisk i urządzeń w recepcji hali. 
 12. Należy szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się w obiekcie Hali Sportowej, jak również dbać o ład, porządek i czystość. 
 13. Za zniszczenie, zgubienie, przedmiotów, sprzętów i wyposażenia należących do Hali Sportowej obowiązuje odpłatność 100%. 
 14. Kierownictwo Hali Sportowej nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem obowiązujących regulaminów oraz nie odpowiada za kradzieże i pozostawione przedmioty. 
 15. Każdy wypadek, należy zgłaszać opiekunowi i kierownictwu obiektu. 
 16. Osoby naruszające regulaminy, porządek publiczny i nie stosujące się do zaleceń obsługi oraz służb porządkowych będą wypraszane z terenu obiektu Hali Sportowej (stosowane będą przepisy dotyczące ładu i porządku publicznego). 
 17. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
Odsłony: 6776
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90