Regulamin aerobiku

Regulamin sali aerobiku i gimnastyki

 1. Korzystający z sali do aerobiku i gimnastyki jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Hali Sportowej i regulaminu korzystania z pomieszczeń hali.
 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się konsultację lekarską.
 3. Ćwiczący korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Każdy zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia.
 5. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu ćwiczącego powstały w wyniku:
  - stanu zdrowia ćwiczącego,
  - używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  - nie przestrzegania regulaminu oraz poleceń obsługi hali sportowej.
 6. Po zakończeniu zajęć należy odłożyć sprzęt i przybory na wyznaczone miejsce.
 7. Zabrania się:
  - przebywania na sali pod nieobecność instruktora - nauczyciela,
  - wykonywania ćwiczeń bez położonego ręcznika na materacach,
  - ćwiczenia w obuwiu na materacach,
  - powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (nieład, hałas, rzucanie piłkami, itp.).
 8. Sprzęt grająco - nagłaśniający może obsługiwać tylko przeszkolony instruktor - nauczyciel.
 9. Przed wyjściem z Hali należy oddać kluczyk do szafki ubraniowej (szatni) i odebrać karnet lub pozostawiony dokument tożsamości.
 10. Regulamin sali do aerobiku i gimnastyki jest integralną częścią regulaminu korzystania z pomieszczeń hali sportowej.
Odsłony: 2737
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90