Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Hali Sportowej przy SP3 w Złotoryi
Hala Sportowa przy SP3 w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Hali Sportowej przy SP3 w Złotoryi.

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-10-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępność cyfrowa

  • strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa o dostępności cyfrowej
  • obsługa strony mozliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki
  • informacje, artykuły zamieszczane na stronie są zrozumiałe i czytelne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Dostępność architektoniczna

  • parking należacy do obiektu znajduje się blisko wejścia - nie posiada utrudnień w poruszaniu się
  • wejście do obiektu jest bezpieczne dla osób niepełnosprawnych - pozbawione przeszkód architektonicznych
  • toalata znajdująca się na parterze obiektu jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
  • w obiekcie dostępna jest winda
  • osoby poruszające się na wózku inwalidzkim posiadają swobodne wejście do każdego pomieszczenia znajdujacego sie w obiekcie - brak przeszkód architektonicznych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Żańko - Kierownik Hali Sportowej przy SP3 w Złotoryi
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 768788590

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Złotoryja
Adres: Adres: Plac Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 768779100
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Odsłony: 4102
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90