Skatepark

Skatepark

Regulamin użytkownika Skateparku:

 1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach.
 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 3. Za ewentualne wypadki które mogą się zdarzyć podczas jazdy nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie i korzystać ze Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
 6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
 7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 9. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeń urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 10. Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku – nie jeździsz sam.
 11. W trakcie korzystania ze Skateparku i jego urządzeń zachowaj szczególną ostrożność i zwracaj uwagę na pozostałych użytkowników.
 12. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 13. Każdy korzystający ze Skateparku ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wejściem na teren Skateparku.
 14. Wejście na teren Skateparku i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu, akceptacją jego zapisów i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 ( tel. kom 112 )

Straż pożarna 998

Policja 997

Odsłony: 2499
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90