Regulamin

REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TERENU REKREACYJNEGO

ZALEW ZŁOTORYJSKI

1. Przebywanie na terenie oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania tego regulaminu oraz wszelkich innych regulaminów, i zarządzeń , wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym.
2. Teren rekreacyjny Zalew Złotoryjski obejmuje: zbiornik główny, zbiornik osadnika, pomosty, miejsce grillowe, plaże trawiaste i piaszczyste, miejsce do pływania, łąkę rekreacyjną.
3. Zalew Złotoryjski jest czynny codziennie, a wejście jest bezpłatne i ogólnodostępne.
4. Użytkownicy terenu rekreacyjnego korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
5. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Zalewu Złotoryjskiego wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
6. Osoby przebywające na terenie Zalewu Złotoryjskiego zobowiązane są do użytkowania urządzeń rekreacyjno-sportowych w sposób właściwy oraz utrzymania czystości i porządku.
7. Po terenie Zalewu Złotoryjskiego zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi: motorowerami, skuterami, motocyklami, quadami, samochodami itp.. Zakaz nie dotyczy: pojazdów uprzywilejowanych i posiadających odpowiednie zezwolenie.
8. Przebywając na terenie Zalewu Złotoryjskiego należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po pomostach i ścieżkach wokół zbiorników wody.
9. Po pomostach można poruszać się tylko pieszo.
10. Dozwolone miejsce do pływania wyznaczone jest dwoma półokrągłymi pomostami i czynne jest w miesiącach letnich.
11. Kolory flag oznaczają, że dyżurują ratownicy oraz, że:
- biała flaga to pływanie dozwolone,
- czerwona flaga to zakaz pływania,
- brak flagi to brak dyżuru ratowniczego .
12. Ratownikami są osoby noszące stroje z napisami RATOWNIK.
13. Osoby przebywające w miejscu wyznaczonym do pływania zobowiązane są do przestrzegania poleceń ratowników.
14. Na terenie rekreacyjnym Zalewu Złotoryjskiego zabrania się:
• wrzucania i popychania z pomostów do wody innych osób,
• skakania do wody z pomostów,
• wprowadzania na plaże i pomosty zwierząt,
• zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,
• wchodzenia na murki, poręcze i urządzenia hydrotechniczne.
15. Osoby niestosujące się do regulaminu, narażające siebie i innych na niebezpieczeństwo mogą być usunięte z terenu rekreacyjnego Zalew Złotoryjski.
16. W przypadku organizacji imprez lub zawodów niezbędna jest zgoda administratora.
17. Teren rekreacyjny jest monitorowany a administratorem danych jest Straż Miejska w Złotoryi.
18. W innych przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy dotyczące porządku i bezpieczeństwa.
19. Skargi i wnioski należy składać do administratora obiektu.

 

REGULAMIN
Kąpieliska Zalew Złotoryjski

1. Kąpielisko czynne jest w sezonie kąpielowym codziennie w godzinach 10.00- 18.00.
2. Pływanie i kąpiel dozwolona jest tylko w strefach wyznaczonych przez dwa półokrągłe pomosty.
3. Kolory flag oznaczają:
- biała: kąpiel dozwolona,
- czerwona: zakaz kąpieli,
- brak flagi: brak dyżuru ratowniczego = zakaz kąpieli.
4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Zabrania się wstępu na teren kąpieliska osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.
6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska administrator nie odpowiada.
7. Leżakowanie dozwolone jest na plaży piaszczystej i trawiastej.
8. Z kąpieli mogą korzystać osoby posiadające kostiumy kąpielowe.
9. Nad bezpieczeństwem kąpiących w godzinach otwarcia kąpieliska czuwają ratownicy.
10. Ratownikami na terenie kąpieliska są osoby noszące jednolite, wyróżniające się stroje .
11. Osoby korzystające z kąpieliska i plaży zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
12. Na kąpielisku zabrania się:
- pływania poza wyznaczonymi, dozwolonymi strefami;
- zakaz pływania pod pomostami;
- wrzucania i popychania do wody innych osób;
- skakania do wody z pomostów;
- wprowadzania na teren kąpieliska i plaże zwierząt;
- zakłócania wypoczynku innym osobom.
13. Osoby niszczące urządzenia i wyposażenie kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z kąpieliska.
15. Skargi, wnioski i uwagi należy zgłaszać do administratora obiektu.

 

Telefon ratunkowy             112
Pogotowie ratunkowe        999
Straż pożarna                    998 
Policja                                997 
Straż miejska                     600 375 500;    76 87 84 832

Administrator:
Hala Sportowa „Tęcza”
Wilcza 43
59-500 Złotoryja
tel/fax 76 87 88 590
e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odsłony: 2860
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90