Rowerowa Serpentyna
TheGrue.org

Rowerowa Serpentyna

Utworzono: środa, 27 wrzesień 2023

Informujemy, że w w najbliższą sobotę 30 września br. na terenie Zalewu Złotoryjskiego odbędzie się akcja „Czyste, Zielone Miasta” . W ramach wydarzenia, dla miłośników rowerowych wrażeń,  zorganizowano wjazd droga rowerową z Zalewu na osiedle. "Rowerowa Serpentyna" ma charakter wyścigu w jeździe indywidualnej pod górę. O zajętej lokacie decyduje osiągnięty czas. Poniżej zamieszczamy regulamin zawodów:

rowerowa serpentyna

ROWEROWA SERPENTYNA
Złotoryja, 30 września 2023 roku

I. Cel wyścigu - wyłonienie mistrzów w jeździe indywidualnej na czas pod górę, - popularyzacja sportu kolarskiego, - promocja Gminy Miejskiej Złotoryja , - popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.
II. II. Organizator - Gmina Miejska Złotoryja , Hala Sportowa ‘Tęcza”
III. Uczestnictwo W wyścigu uczestniczą zawodnicy niezrzeszeni , uprawiający kolarstwo amatorsko.
IV. Biuro zawodów: Zalew Złotoryjski (pomost, przy starcie trasa nr 2). Zgłoszenia w dniu startowym od godz. 11.00 do godz. 11.50 w biurze zawodów.
V. Termin i miejsce wyścigu: Wyścig odbędzie się w dniu 30 września 2023 r. na 2 trasach: START - Zalew Złotoryjski (pomost) – META- rozwidlenie pod osiedlem Nad Zalewem. Trasy przebiegać będą wybudowaną drogą rowerową. Pierwszy start godz. 12.00.

trasa


VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu: - jazda indywidualna ze startu zatrzymanego na czas pod górę, rozegrana zostanie na dwóch trasach, w 3 kategoriach. Start zawodników od godz. 12.00 zgodnie z listą startową. Zawody odbędą się zgodnie z niniejszym regulaminem. Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:

0 kategoria od 7 do 9 lat chłopcy i dziewczynki (razem)
I kategoria od 10 do 15 lat ; chłopcy i dziewczynki (razem)
II kategoria od 16 lat i starsi ; mężczyźni i kobiety (razem)

Startujący muszą posiadać min. pełny kask, sprawny technicznie rower (bez napędu elektrycznego) z dwoma czynnymi hamulcami. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w zawodach. Przy zapisie każdy zawodnik musi okazać się dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna).

VII. Klasyfikacja : Zwycięzcą zawodów w poszczególnych kategoriach zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas obu przejazdów na dwóch trasach.
VIII. Wpisowe: Udział w zawodach jest bezpłatny.
IX. Nagrody: Za zwycięstwo, drugie i trzecie miejsce w danej kategorii przewiduje się nagrody rzeczowe.
X. Komisja sędziowska: - sędzia główny zawodów, sędziowie mierzący czas
XI. Postanowienia końcowe:
Uczestnicy startują na własne ryzyko. Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

 

 

 

Odsłony: 4131
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90