Instruktor w siłowni dla młodzieży
TheGrue.org

Instruktor w siłowni dla młodzieży

Opublikowano: poniedziałek, 28 sierpień 2023

Informujemy, że od 5 września br. będzie możliwość korzystania z siłowni przez młodzież w wieku 14-16 lat bez opiekuna prawnego. Korzystać z siłowni będzie można w każdy wtorek i czwartek w godzinach 18.00 do 19.30. Przed wejściem obowiązuje zakup karnetu do siłowni oraz pozostawienie oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego. W pozostałym czasie obowiązują zapisy Regulaminu Siłowni w Hali Sportowej. Zajęcia poprowadzi Instruktor Piotr Korczak. Poniżej kilka słów Instruktora i charakterystyka treningu funkcjonalnego.

Trening siłowy dzieci i młodzieży w aspekcie treningu funkcjonalnego.

Trening oporowy, mający na celu rozwój siły mięśniowej zyskuje coraz większą popularność w sporcie dzieci i młodzieży, a wraz ze wzrostem świadomości samodoskonalenia u młodych sportowców, coraz większa ich grupa korzysta z dobrodziejstw jakie za sobą niesie.

Z analizy licznych badań wynika, że trening siłowy dzieci i młodzieży jest bezpieczny i powinien opierać się o prawidłowo wykonane ruchy, z oporem własnego ciała, z wolnym ciężarem i w pełnym zakresie ruchu. Pierwsze etapy treningu powinny zostać oparte o naukę prawidłowych wzorców ruchowych, indywidualnie dobranych pod możliwości. Dopiero po opanowaniu techniki możliwa będzie progresja ciężaru.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przygotowania Motorycznego (NSCA), po badaniach z 1986, dziewcząt w wieku 12-18 lat i chłopców w wieku 14-18 lat stwierdziła, że odpowiednio zaprogramowany i prowadzony trening oporowy jest bezpieczny dla dzieci i młodzieży, a co więcej może być pomocny w :
- poprawie funkcjonowania układu krążeniowo – naczyniowego
- poprawie sprawności motorycznej i może przyczynić się do polepszenia wyników sportowych w innych dyscyplinach
- w zmniejszeniu ryzyka urazu związanego z uprawianiem sportu
- poprawie samopoczucia psychospołecznego
- promowaniu i rozwijaniu nawyków ćwiczeń fizycznych w dzieciństwie i w okresie dojrzewania

Podobne stanowisko przedstawił w 2006 dr Robert Marion Malina w opublikowanych swoich badaniach dotyczących wpływu treningu oporowego na wzrost, dojrzewanie oraz ryzyko kontuzji u dzieci znajdujących się w fazie przed oraz wczesno - pokwitaniowej. Na podstawie 22 badań stwierdził, że trening oporowy jest bezpieczny oraz nie wywiera negatywnego wpływu na dojrzewanie oraz wzrost.
W kształtowaniu w/w pozytywnych efektów treningu siłowego młodych ludzi, zasadnym, a w mojej ocenie najbardziej pożądanym do prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej, będzie wprowadzenie treningu funkcjonalnego.
Trening funkcjonalny to taki rodzaj aktywności fizycznej, która ma zastosowanie w życiu codziennym lub specyficznej aktywności sportowej. To ćwiczenia które naśladują lub imitują fundamentalne umiejętności ruchowe ( tzw. FMS). To zbiór najważniejszych zachowań biomechanicznych, wspólnych każdemu człowiekowi, takich jak bieganie, przysiad, pompka czy podciąganie.
Najważniejszym celem treningu funkcjonalnego jest rozwój sprawności fizycznej która umożliwi wykonanie danego ruchu w pełnym funkcjonalnie jego zakresie, bez kompensacji i bez bólu. Opanowanie podstawowych wzorców ruchowych jest punktem wyjścia do bardziej wymagającego treningu siłowego.
Do podstawowych efektów treningu funkcjonalnego zalicza się jego pozytywny wpływ na rozwój koordynacji (jakości ruchu), siły funkcjonalnej i elastyczności tkanek przewodzących ruch tj. więzadeł i ścięgien. To z kolei, w przypadku młodych ludzi, ma fundamentalne znaczenie w poprawie ogólnej sprawności fizycznej, przygotowaniu do uprawiania sportu oraz w profilaktyce kontuzji i urazów.

Praktyka treningu funkcjonalnego sprowadza się do :
1. Rozgrzewki funkcjonalnej z ćwiczeniami mobilności i stabilności
2. Obrazowania ruchowego (testy) i doskonaleniu fundamentalnych wzorców ruchowych
3. Dociążaniu ( praca z ciężarem zewnętrznym – taśmy thera band, hantle, sztanga) fundamentalnych wzorców ruchowych
4. Przeciążaniu specyficznych (np. dla danej dyscypliny sportu) wzorców ruchowych w układzie dynamicznym ( szybkościowym)
5. Pracy 2-3 razy w tygodniu przez min. 8 - 12 tygodni
6. Obciążeń od 60% do 80% ciężaru maksymalnego (1 RM)
7. Stosowaniu metod treningowych takich jak:
- treningu całego ciała (full body training, FBW) najbardziej pożądana dla poczatkujących
- model połówkowy ( dolne części ciała – lower body, LB oraz górne części ciała - upper body UB)
- model push-pull (pchanie i ciągnięcie w układzie dla kończyn dolnych i górnych)
- model typu split (izolowany) – selektywny w relacji do obciążanych mięśni


Najważniejszą rzeczą w bezpieczeństwie treningu młodych podopiecznych jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra trenerska. Dokładny pokaz i prawidłowe objaśnienie ćwiczenia, a następnie przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, pozwalają na całkowite obniżenie ryzyka odniesienia kontuzji lub urazu w trakcie treningów.

Instruktor
Piotr Korczak

Odsłony: 1172
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90