Złotoryjski Kącik Tenisa Stołowego
TheGrue.org

Złotoryjski Kącik Tenisa Stołowego

kk

REGULAMIN ZŁOTORYJSKIEGO KĄCIKA TENISA STOŁOWEGO 2022

1. Zajęcia Tenisa Stołowego realizowane będą w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Mają one charakter rekreacyjny i prowadzone będą w Hali Sportowej TĘCZA w Złotoryi dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach 18-20 w miesiącach sierpień-listopad. Zajęcia są bezpłatne.
2. Organizator zapewnia sprzęt do Tenisa Stołowego – stoły, rakietki oraz piłeczki. Uczestnicy zobowiązani są do przebrania w strój sportowy oraz obuwie zmienne przeznaczone do używania na hali sportowej.
3. W zajęciach może brać udział każdy mieszkaniec Złotoryi, który ukończył 14 rok życia. Osoby młodsze biorą udział w zajęciach tylko pod opieką osoby pełnoletniej – rodzica/opiekuna.
4. Uczestnik przystępując do zajęć oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na udział w zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika szkody osobowe i materialne.
5. Organizator jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej wydarzenia oraz wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych, w tym umieszczanie na stronach internetowych Organizatora oraz lokalnej prasie. Uczestnicy poprzez wstęp na teren wydarzenia, wyrażają zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku.
6. Na zajęcia nie wpuszczane będą osoby nietrzeźwe i/lub będące pod wpływem środków odurzających.
7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Podsumowaniem Projektu będą Mistrzostwa Złotoryi w Tenisie Stołowym w miesiącu Listopadzie. Zapraszamy serdecznie!!!

Odsłony: 563
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90