RODO

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA (RODO)
dot. przetwarzania danych osobowych przez Halę Sportową przy Szkle Podstawowej nr 3 w Złotoryi


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:


1. Administratorem Danych (AD) osobowych przetwarzanych jest Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ul. Wilcza 43 59-500 Złotoryja,
2. W Urzędzie Miasta powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD),
3. Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (dane teleadresowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
4. Państwa dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5. Państwa dane przetwarzane są:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hali Sportowej,
b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Hali Sportowej,
c) w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD przetwarzają dane dla których Administratorem Danych jest Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3.
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:
a) prawdo dostępu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do sprostowania lub poprawienia danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
9. W przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
10. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
11. Dalszych informacji nt. przetwarzania danych osobowych udzielą Państwu IOD oraz pracownicy merytoryczni.

Odsłony: 151
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90